odmínky, za jakých Vám poskytujeme naše služby jsou

poměrně variabilní

a proto záleží především na tom jak se domluvíme. Snažíme se co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům 

Zakázka:


Práci nám můžete zadat několika způsoby. Pokud máte

předlohu na papíru

:
  

-

poslat

poštou

přímo na

naší adresu

.
  

-

bydlíte-li v okolí Brna či na Břeclavsku, předat zakázku

osobně.


Máte-li

předlohu v digitální podobě

pošlete ji na náš

e-mail.


.

Realizace:


Průběh tvorby

budete moci vidět na stránce, jejíž adresu Vám oznámíme při objednávce. Po

dokončení práce a řádném zaplacení,

Vám stránku umístíme na takovou adresu, aby co nejlépe vyhovovala vašim představám a předáme Vám heslo přístupu. V případě, že vy sami již máte adresu zarigistrovanou, umístíme ji na takto zadanou adresu.

Platba:


Zaplacení námi vykonané práce se uskuteční

bankovním převodem

. Způsob platby při osobním jednání je

možno po dohodě změnit

a přistoupit na alternativu, vyhovující oběma stranám. Ve většině případů bude po započetí díla a prvních výsledcích zveřejněných na internetu požadována

záloha v dohodnuté výši

. Při větších zakázkách bude třeba

průběžné platby.
Zpět Objednat